Rapporter och protokoll

Årsstämma
2023 Årsstämma 827 kB
2022 Årsstämma 836 kB
2021 Årsstämma 836 kB
2020 Årsstämma 462 kB
2019 Årsstämma 481 kB
Övriga dokument
Bolagsordning 2018 18 kB