Styrelse

Eskilstuna Kommunföretags styrelse

Lars Andersson (S)

Lars Andersson (S) Ordförande

Johan Holmqvist

Johan Holmqvist 1:e vice ordförande. Nominerad av (M)

Tord Wall (SD)

Tord Wall (SD) 2:e vice ordförande

Anne Bast

Anne Bast Ordinarie ledamot. Nominerad av (M)

Mats Bengtsson

Mats Bengtsson Ordinarie ledamot. Nominerad av (M)

Maria Forsberg (V)

Maria Forsberg (V) Ordinarie ledamot

Bo Hellmark (KD)

Bo Hellmark (KD) Ordinarie ledamot

Tobias Gustafsson (SD)

Tobias Gustafsson (SD) Ordinarie ledamot

Åsa Kullgren (S)

Åsa Kullgren (S) Ordinarie ledamot

Fredrik Anderson (C) Ordinarie ledamot

Leif Thorstensson (S)

Leif Thorstensson (S) Ordinarie ledamot

Nina Tuncer (S)

Nina Tuncer (S) Ordinarie ledamot

Anton Varnäs

Anton Varnäs Ordinarie ledamot. Nominerad av (L)