Välkommen till
Eskilstuna Kommunföretag

Koncernen Eskilstuna Kommunföretag har existerat sedan slutet av 1996. Koncernen består idag av moderbolaget Eskilstuna Kommunföretag med dotterbolagen Eskilstuna Energi & Miljö, Eskilstuna Kommunfastigheter, Eskilstuna Logistik och Etablering samt Destination Eskilstuna.

Destination Eskilstuna Logotyp

Destination Eskilstuna (DEAB) är kommunkoncernens samlade kraft för att positionera Eskilstuna som en attraktiv ort för boende, studier, besök, arbete och investeringar.

EEM-Logotyp

Den främsta uppgiften för EEM är att se till att Eskilstunabornas vardag fungerar. Både idag och i morgon. Det gör vi genom våra fem affärsområden; Elnät och Elhandel, Vatten & Avlopp, Återvinning, Fiber samt Fjärrvärme. 

Eskilstuna Logistik logotyp

Eskilstuna Logistik och Etablering (ELE) erbjuder hållbara och kostnadseffektiva lösningar för produktion, logistik och transporter för bland annat handel, e-handel, industri och datacenter.

Kfast Logotyp

Vi är det samhällsbyggande fastighetsbolaget som utvecklar Eskilstuna – så att livet får plats och platser får liv. Kfast bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter i Eskilstuna, från bostäder till förskolor och äldreomsorg.