DE-Siffror-1

DE-Siffror-2

Destination Eskilstuna

Vi programmerar Eskilstuna - Vi gör Eskilstuna roligare

Destination Eskilstuna (DEAB) är kommunkoncernens samlade kraft för att positionera Eskilstuna som en attraktiv ort för boende, studier, besök, arbete och investeringar. Det sker i bred samverkan med näringslivet, föreningslivet, akademi och studenter. Inpendlare och medarbetare till nya företagsetableringar är särskilt i fokus. Arbetet görs i samverkan med fastighetsägare och ägare av nya bostadsprojekt i Eskilstuna. Bolagets övergripande mål är att verka för att Eskilstuna ska vara ett starkt platsvarumärke och stimulera hållbar tillväxt i form av fler arbetstillfällen inom besöksnäringen. Bolaget ansvarar även för att stimulera tillväxt inom de kulturella och kreativa näringar som har en koppling till besöksnäringen och evenemangsstrategin.

www.visiteskilstuna.se