Styrelse

Nästa styrelsemöte

Sammanträdesdag för styrelsen

2022-12-20 09:00 - 12:00
Visa alla

Eskilstuna Kommunföretags styrelse

Lars Andersson (S)

Lars Andersson (S) Ordförande

Johan Holmqvist

Johan Holmqvist 1:e vice ordförande. Nominerad av (M)

Lars Bohlin (SD)

Lars Bohlin (SD) 2:e vice ordförande

Bertil Andersson (M)

Bertil Andersson (M) Ordinarie ledamot

Mats Bengtsson

Mats Bengtsson Ordinarie ledamot. Nominerad av (M)

Tommy Hamberg (V)

Tommy Hamberg (V) Ordinarie ledamot

Lars-Göran Hammarberg (S)

Lars-Göran Hammarberg (S) Ordinarie ledamot

Bo Hellmark (KD)

Bo Hellmark (KD) Ordinarie ledamot

Tobias Gustafsson (SD)

Tobias Gustafsson (SD) Ordinarie ledamot

Sarita Hotti (S)

Sarita Hotti (S) Ordinarie ledamot

Mattias Stjernström (C)

Mattias Stjernström (C) Ordinarie Ledamot

Nina Tuncer (S)

Nina Tuncer (S) Ordinarie ledamot

Anton Varnäs

Anton Varnäs Ordinarie ledamot. Nominerad av (L)

Seppo Vuolteenaho (SD)

Seppo Vuolteenaho (SD) Ordinarie ledamot

Ann-Sofie Wågström (S)

Ann-Sofie Wågström (S) Ordinarie ledamot

Ulf Isaksson (MP)

Ulf Isaksson (MP) Adjungerad