KFAST - Antal tillsvidareanställda

KFAST Omsättning 2021

KFAST Investeringar 2021

Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Kfast erbjuder och utvecklar attraktiva bostäder, lokaler och tjänster. Genom aktiv förvaltning och ett hållbart ansvarstagande bygger och formar vi tillsammans framtidens Eskilstuna. 

Vi är det samhällsbyggande fastighetsbolaget som utvecklar Eskilstuna – så att livet får plats och platser får liv. Kfast bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter i Eskilstuna, från bostäder till förskolor och äldreomsorg. Närmare 15 800 Eskilstunabor har sina hem i våra drygt 7 100 bostäder med tillhörande lokaler och vi har siktet inställt på att bygga 300 nya bostäder varje år.

Vi förvaltar också cirka 560 000 kvm kommunala verksamhetslokaler och egna samhällsfastigheter på cirka 65 000 kvm däribland Munktellbadet och STIGA Sports Arena. I vår moderna badanläggning, Munktellbadet, erbjuds tjänster inom idrottsutövning, simundervisning, motions- och familjebad.

Oavsett om det handlar om bostäder, arbetsplatser eller mötesplatser så har vi ambitionen att driva dem med hög miljöstandard för en hållbar framtid. Vi välkomnar mångfald och bosociala frågor ligger oss varmt om hjärtat. Som samhällsbyggare är vi en central del av Eskilstunabornas vardag och fritid genom hela livet. Vi är certifierade inom fyra områden; miljö, arbetsmiljö, kvalitet och energi.

www.kfast.se