EEM Antal anställda

EEM Omsättning 2021

EEM Investeringar 2021

Eskilstuna Energi & Miljö

Ett föredöme och en inspirationskälla inom energi och miljö. Vi skapar hållbar samhällsnytta för nuvarande och kommande generationer.

Den främsta uppgiften för EEM är att se till att Eskilstunabornas vardag fungerar. Både idag och i morgon. Det gör vi genom våra fyra affärsområden; Elnät (inkl. stadsnät), Vatten & Avlopp, Energi & Återvinning (el, fjärrvärme, fjärrkyla och återvinning) samt Marknad & Försäljning (krafthandel, försäljning, marknad och kundservice). Vi bygger framtidens smarta lösningar för kommande generationer inom våra respektive affärsområden. För att framgångsrikt kunna erbjuda dessa samhällsbärande funktioner startades 2014 driftbolaget Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö (ESEM), som ansvarar för drift och utveckling av EEM:s och Strängnäs Energis (SEVAB) verksamheter och anläggningar. Alla våra medarbetare är anställda hos ESEM och allt arbete som våra medarbetare utför sker på uppdrag av EEM och SEVAB.

www.eem.se