Rapporter och protokoll

Sammanträdesprotokoll
Sammanträde 6, 20 juni 2022 391 kB
Sammanträde 5, 25 maj 2022 63 kB
Sammanträde 4, 26 april 2022 369 kB
Sammanträde 3, 24 mars 2022 466 kB
Hållbarhetsrapport
Hållbarhetsredovisning2021 8 MB
Hållbarhetsredovisning2020 5 MB
Hållbarhetsredovisning2019 3 MB
Hållbarhetsredovisning2018 4 MB
Årsredovisning
Årsredovisning 2021 1 MB
Årsredovisning 2020 16 MB
Årsredovisning 2019 11 MB
Årsredovisning 2018 17 MB
Årsredovisning 2017 16 MB
Årsstämma
2020 Årsstämma 462 kB
2019 Årsstämma 481 kB
2018 Årsstämma 463 kB
2017 Årsstämma 845 kB
2016 Årsstämma 830 kB
Övriga dokument
Bolagsordning2018 18 kB