Rapporter och protokoll

Årsredovisning
Årsredovisning 2021 1 MB
Årsredovisning 2020 16 MB
Årsredovisning 2019 11 MB
Årsredovisning 2018 17 MB
Årsredovisning 2017 16 MB
Årsstämma
2021 Årsstämma 836 kB
2020 Årsstämma 462 kB
2019 Årsstämma 481 kB
2018 Årsstämma 463 kB
2017 Årsstämma 845 kB
Övriga dokument
Bolagsordning2018 18 kB