Eskilstuna-Logistik-Siffror-1

Eskilstuna-Logistik-Siffror-2

Eskilstuna Logistik och Etablering AB

Att erbjuda och verkställa hållbara, effektiva och attraktiva lösningar för företagsetableringar och intermodala transporter i regionen, i avsikt att skapa fler arbetstillfällen i Eskilstuna.

Eskilstuna Logistik och Etablering (ELE) erbjuder hållbara och kostnadseffektiva lösningar för produktion, logistik och transporter för bland annat handel, e-handel, industri och datacenter. Det sker i nära samarbete med de andra dotterbolagen inom koncernen, Eskilstuna kommun, näringslivet, Mälardalens högskola och noga utvalda nätverk. Vi skapar möjligheter till företagande och nya arbetstillfällen i en tillväxtregion med tillgång till välutbyggd infrastruktur och hållbara logistiklösningar i Eskilstuna Logistikpark samt via Eskilstuna Kombiterminal. Med lager eller industriverksamhet i Eskilstuna Logistikpark når våra kunder 3,8 miljoner människor inom 60 minuter via motorväg, järnväg eller flyg. Vi driver Eskilstuna flygplats som har drygt 6 000 rörelser per år.

www.eskilstunalogistik.se