Eskilstuna Logistik och Etablering AB

Bolaget ska verka för ökad sysselsättning och högre lönenivåer i Eskilstuna genom att attrahera nya företag att etablera sig i Eskilstuna.

Med ett stort kundfokus och genom klimatsmarta och hållbara etablerings-, logistik- och transportlösningar bidrar bolaget till Eskilstunas attraktivitet.

www.eskilstunalogistik.se