Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Bolaget ska bidra till utvecklingen av Eskilstuna genom att, med hög kompetens och ett stort och hållbart ansvarstagande, äga, förvalta och bygga bostäder och lokaler samt bedriva en effektiv förvaltning av kommunala lokaler.

Målsättningen är ett modernt och hållbart fastighetsbestånd med trygga och tillgängliga bostadsområden och bostäder med god service. Bolaget ska som föredöme och genom samarbeten stödja utvecklingen av Eskilstuna.

Bolaget ska bidra till utvecklingen i Eskilstuna så att livet får plats och platser får liv.

www.kfast.se