Eskilstuna Energi & Miljö

Bolaget ska bidra till att utveckla Eskilstuna till en än mer attraktiv plats att bo och verka i. Med hög kompetens och lyhördhet för kundens önskemål stödjer bolaget det lokala näringslivets gröna omställning och bidrar till att göra Eskilstuna till en ledstjärna inom miljöområdet. Målsättningen är moderna och driftsäkra lösningar inom bolagets affärsområden som ligger i framkant och även driver utveckling mot ett ännu mer hållbart Eskilstuna.

Bolaget ska bidra till utvecklingen i Eskilstuna och skapa hållbar samhällsnytta för nuvarande och kommande generationer.

Bolaget ska agera så att det med Strängnäs samägda driftbolaget, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö, verkar i linje med ägaridén för bolaget.

www.eem.se