Destination Eskilstuna

Bolaget ska vara kommunkoncernens samlande kraft i att utveckla Eskilstuna som en destination för privat- och affärsturism. Detta genom att utveckla besöksanledningar, värva möten och evenemang samt marknadsföra Eskilstuna som en attraktiv plats för invånare, besökare och företag att uppleva, leva och verka i.

destinationeskilstuna.se