Organisationsschema

Våra bolag

Eskilstuna Kommunföretag har det övergripande ansvaret för att samordna dotterbolagen och aktivt verka för en stark ägarkontroll, säkerställa att samverkan mellan de kommunala bolagen ökar samt förbättra ekonomin och minska riskerna inom koncernen. Vi ska stärka bolagens resultat genom att utveckla hållbarhetsarbetet genom affärsmässighet, kompetens och styrning och kontroll.

Destination Eskilstuna

Destination Eskilstuna

Destination Eskilstuna (DEAB) är kommunkoncernens samlade kraft för att positionera Eskilstuna som en attraktiv ort för boende, studier, besök, arbete och investeringar.
Eskilstuna Energi & Miljö

Eskilstuna Energi & Miljö

Den främsta uppgiften för EEM är att se till att Eskilstunabornas vardag fungerar. Både idag och i morgon. Det gör vi genom våra fyra affärs-områden; Elnät, Vatten & Avlopp, Energi & Återvinning samt Marknad & Försäljning.
Eskilstuna Logistik

Eskilstuna Logistik

Att erbjuda och verkställa hållbara, effektiva och attraktiva lösningar för företagsetableringar och intermodala transporter i regionen, i avsikt att skapa fler arbetstillfällen i Eskilstuna.
Eskilstuna Kommunfastigheter

Eskilstuna Kommunfastigheter

Kfast erbjuder och utvecklar attraktiva bostäder, lokaler och tjänster. Genom aktiv förvaltning och ett hållbart ansvarstagande bygger och formar vi tillsammans framtidens Eskilstuna.