GDPR - Personuppgifter

Vi värnar om våra kunders personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg i hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information om dig som vi sparar hos oss.

Vad är en behandling av personuppgift? 

En behandling av en personuppgifter är varje enskild åtgärd som utförs med personuppgifter. Det gäller både manuell och automatisk hantering. Generellt gäller att allt som görs med en personuppgift i en dator räknas som en behandling. Insamling, registrering, utskrivt, ändring, granskning - är alla exempel på en behandling. Främst hanteras personuppgifter i IT-system och databaser, men även i programvaror som Office-paketet (Word och Excel) och pdf-filer räknas som behandlingar.

Personuppgiftsansvarig

Eskilstuna Kommunföretag AB är personuppgifts-ansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller annat företag gör på vårt uppdrag. 

Kontakt med oss i andra frågor

Oavsett om ni har ett avtalsförhållande med oss eller inte kan kontakt komma att ske, från vår sida eller ert håll, via exempelvis e-post, i olika syften. Beroende på anledningen till kontakten kan de personuppgifter som ni uppger i denna kontakt komma att sparas hos oss. I största möjliga mån kommer detta i aktuellt fall att klargöras direkt i kommunikationen med oss.

Dina rättigheter

Om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för marknadsföringsändamål kan du när som helst meddela oss detta. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Begäran ska göras skriftligen, vara undertecknad av dig, samt innehålla ditt namn och personnummer. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta samt rätten att bli glömd. Du har även rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag (dataportabilitet). Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Du når dem via e-postadressen imy@imy.se Mer information om gällande dataskyddslagstiftning finns på www.imy.se.